TAIWAN

TAIWAN

DIVISION NAME POINTS
MEN’S BODYBUILDING Gong Yuzhao 8
Huang Jianzhi 7
Yang Zhen 6
Wang Xiang 6
Li Jianbo 5
MEN’S PHYSIQUE Wang Xiang 6
Chuang Yu Tsung 5
WOMEN’S BIKINI Wang Manzhang 8
Yu His Tu Deng 7
Yu His Tu Deng 7
Hsiang Yun Chen 6
Totten Yuki 5